Möte med kommunen angående fisketillsyn och annatIdag var några från Nya Gäddhäng på ett informativt och väldigt intressant möte med representanter från länsstyrelsens fiskevårdsavdelning och från kommunen.

Kaffe dracks, kakor förtärdes friskt och några punkter var vi nog rätt så överens om också!
Vad det handlade om var fiskevårdsområdet Munksjön-Rocksjön och de intilliggande dammar och åarna.
Det pratades om orsakerna till fiskekortets införande, framtiden för Rocksjön som naturreservat, fågellivet, kanotisterna och om framtida bebyggelse runt både Rocksjön och Munksjön.

Det är många planer på nybyggnation intill Munksjön och det viktigaste som jag ser det är att inte varenda meter med naturlig sjökant förstörs vilket planerna ser ut att tyda på.
Utan naturliga vassar och sjökanter kommer fisklivet och fågellivet att påverkas negativt, det förstår ju vem som helst. Men som alltid när det är pengar inblandade så blir det svårt att förmå dem att ta hänsyn till naturen i tillräckligt stor utsträckning.

Fisketillsyn är också en viktig del när fiskevårdsområdet ska skötas. Utan tillsyn är det fritt fram för vem som helst att missköta sig. Några i Nya Gäddhäng kommer att ansöka om att bli fisketillsynsmän, och även Jönköpings fiskeklubb ska utse några stycken för detta.

Fiskekortet är gratis och är där för att få statistik, plus att man vill få ut information om regler till de som fiskar i Munksjön-Rocksjön. Att det inte kostar något kan tyckas konstigt, men det är vad som är bestämt från kommunens sida så det får man leva med.

Allt som allt var det ett bra möte och det kommer garanterat att leda till bra förändringar, bra sammarbeten och en bra framtid för Munksjön som en sportfiskesjö.
För det är just vad den är, en sportfiskesjö. Att äta fisken rekommenderas inte, inte för att den är extremt farlig att äta men det ÄR höjda halter av vissa ämnen från industriernas storhetstid.

Skriv en kommentar