Skriv på namninsamlingen mot roddbana i vårt kära Munksjön

Snart är det för sent att göra något åt det, och något måste göras.
En roddbana har planerats ta upp i princip hela den fiskbara delen av Munksjön, vilket
leder till att sportfiskarna får ställa sig åt sidan för roddarna som redan har belamrat
hela grannsjön Rocksjön. Uppropet skrivet av Magnus och länk nedan.
 
 I Munksjön i Jönköping kommer man snart att anlägga en roddbana som stänger igen halva sjön, se bifogad planritning.

Detta är ett beslut som redan tagits utan att höra med oss som faktiskt fiskar i sjön.

Robbanan kommer att vara 240 m bred och sträcka sig från magasinen i norr och ner mot jordbron i söder, med permanenta vajrar, löpande under ytan,
Vi som fiskar där har chansen att göra vår röst hörd och få en möjlighet att överklaga beslutet. Åtminstone om att vajerdragningen ska vara permanent eller ej.

Vi har lämnat in ett medborgarförslag angående roddbanorna, där vi påpekat att vi allra helst ser Munksjön utan roddbana. Alternativet är en kompromiss med en periodvis nyttjanderätt, men då måste vajerlösningen gå att sänka till botten alternativt vevas upp när det inte är säsong.

Syftet är att gå vidare med en eventuell överklagan av beslutet. Detta underlättas av att så många som möjligt skriver under denna namninsamling.
 
Här är en bild på vart banorna ska gå i sjön, mitt ute där vi sportfiskare är med våra båtar.
Tjocka vajrar ska dras över hela sjön och förstöra den totalt som fiskesjö.
 

Kommentarer

Stefan Rämje

2013-09-21 - 19:49:24
Blir det nån bana?

Christian "tintin" Johansson

2013-09-21 - 20:19:03
Vi har skickat in en överklagan och inväntar svar. Banorna på Munksjön är redan lagda med bojar med jämna mellanrum över hela sjön.

Skriv en kommentar