Vätterns Harr-stam är i fara

 Harr (Thymallus thymallus) eller Grayling som de heter på engelska
foto lånat från wikipedia
 
Sportfiskarna har en intressant artikel om Vätter-harren, den sydligaste av harrstammar
i vårt land. Det är trevlig läsning och kanske extra intressant för mig då jag varit med och
inventerat lite grann för något år sedan. Jag har fått lära mig en del om Harren som fiskart
och om harr-stammen i Vättern. Jag har sett dem leka i bäckar och sett riktigt stora fiskar.
Det vore riktigt synd om de försvann.
 
Här är länken: